Algemene Voorwaarden / Privacybeleid / Disclaimer

Algemene Voorwaarden
Privacybeleid
Disclaimer
Algemene voorwaarden Tamara Fotografeert
 
1.
De foto’s op tamarafotografeert.nl
mogen alleen gebruikt worden door Tamara
Fotografeert. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen
toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 
2.
Tamara Fotografeert heeft haar best gedaan om alles wat op haar website staat
correct en volledig weer te geven, iedereen kan desondanks een foutje maken; er
kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is
geplaatst.
 
3.
Doordat Tamara Fotografeert voornamelijk op buiten locaties werkt kan het zijn
dat een fotoshoot niet door kan gaan vanwege weersomstandigheden. Bewolking
of motregen zijn geen reden om een fotoshoot te verzetten. Bij harde wind, storm
of flinke regenbuien zullen we natuurlijk in overleg de fotoshoot verplaatsen.
 
4.
Tamara Fotografeert stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of
minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de
invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken,
instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer….
 
5.
Tamara Fotografeert doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens
de reportage tot een minimum te beperken.
 
6.
Tamara Fotografeert kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of
immateriële schade tijdens een fotosessie.
 
7.
Het is niet mogelijk om RAW-bestanden en of onbewerkte foto’s te ontvangen of
bekijken na de reportage. Tamara Fotografeert selecteert de foto’s die aan de
kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij.
 
8.
Bestanden worden digitaal geleverd. Tamara Fotografeert geeft geen
kwaliteitsgarantie voor foto’s die elders worden afgedrukt. Tamara Fotografeert is
niet aansprakelijk voor het feit dat afdrukken er anders uitzien dan op jouw
scherm.
 
9.
Tamara Fotografeert doet haar uiterste best om de persoon op de foto zo te
fotograferen zoals hij/zij is. De geleverde foto’s zijn een interpretatie van mij als
fotograaf.
 
10.
Tamara Fotografeert is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden. Zorg
zelf voor een eigen back-up op je pc. De geselecteerde én bewerkte foto’s worden
maximaal 6 maanden bewaard.
 
11.
Betaling geschiedt volgens, in overeenstemming met de toegezonden factuur en
dient direct na het reserveren volledig voldaan te worden. De reservering is pas
definitief als de aanbetaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van
de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.
 
12.
Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Tamara
Fotografeert.
 
13.
De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 
14.
Bij reserveren van een fotoshoot betaal je de opnamekosten van de betreffende
fotoshoot. Dit is inclusief 5 digitale bestanden. Meer digitale bestanden kan je na
de fotoshoot bestellen en afrekenen.
15.
20 kilometer reisafstand zijn inbegrepen bij de opnamekosten, Voor alle kilometers
die buiten die 20 kilometer vallen, reken ik reiskosten van €0,19 per kilometer
 
16.
Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.
 
17.
Een fotoreportage vindt altijd plaats op afspraak van een vast tijdstip. De betaling
van de fotoshoot die gedaan wordt bij het reserveren is onder andere om de tijd
en kosten van de sessie te dekken, de zogenoemde opnamekosten. Ben je te laat
voor je fotoshoot dan heeft dat gevolgen voor de fotoreportage en eventueel de
aanbetaling, namelijk:
 
0 – 30 minuten te laat: De tijd die we later starten zal van de totaaltijd van
de fotoshoot afgaan.
 
Meer dan een half uur te laat: De fotoshoot wordt geannuleerd zonder
teruggaven van de betaalde opnamekosten.
 
18.
Tamara Fotografeert is gerechtigd een fotoshoot te annuleren. Tamara Fotografeert
zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Als een
fotoshoot toch geannuleerd moet worden, is Tamara Fotografeert niet verplicht
vervanging te regelen.
 
19.
Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Tamara Fotografeert.
De klant geeft Tamara Fotografeert toestemming om de gemaakte foto’s te
gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet en in
drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 
20.
Als de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van
leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals
hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór de reservering per email
kenbaar te maken.
 
21.
Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor
webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere
bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Tamara Fotografeert.
 
22.
Tamara Fotografeert levert de bestanden aan in JPEG-formaat welke door Tamara
Fotografeert zijn bewerkt. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd
en zijn niet te koop.
 
23.
Tamara Fotografeert zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres,
telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.
 
De Privacyverklaring van Tamara Fotografeert is van toepassing.
PRIVACYBELEID VAN TAMARA FOTOGRAFEERT
 
Tamara Arts
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen,
gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Tamara Fotografeert van Tamara Arts is een fotografie onderneming
Via onze websites stellen wij informatie beschikbaar over de fotoshoots.
Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent
bijvoorbeeld dat wij:
 
Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt; Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens
te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen , tenzij dat nodig is om de
gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht
zijn; Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor
te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; Passende beveiligingsmaatregelen nemen
om jouw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons
persoonsgegevens verwerken;
Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag
ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan
dat via onderstaande contactgegevens:
Telefoon: +316 29285676 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur)
of via het contactformulier op de contactpagina.
 
GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
 
Bij het gebruik van onze website, gratis downloads en diensten laat je bepaalde
gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken onderstaande
gegevens.
 
PERSOONSGEGEVENS
 
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen
wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
 
 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Informatie die je zelf invult in een open veld / contactformulier
 • Telefoonnummer
 •  
DOELEINDEN
 
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden
(mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
 • Om jou de mogelijkheid te bieden jouw opgevraagde gratis download te sturen of een boeking via onze website te kunnen verwerken.
 • Om jouw boeking te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om jouw vragen te beantwoorden per e-mail of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.
VERSTREKKING AAN DERDEN
Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Wij
geven de door jou verstrekte gegevens
alleen
door aan derde partijen, als dat
noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde
diensten..
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat jouw
gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen
dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie
in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij
wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
 
BEVEILIGEN EN BEWAREN
 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd
worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de
gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons
dit verplicht.
 
WEBSITES VAN DERDEN
 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites
op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd
voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor
meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
 
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je
van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS
 
Onderaan dal onze e-mails heb je de mogelijk om je af te melden voor mailings. Daarbij
heb je de keuze om je volledig af te melden voor alle mailings of voor geselecteerde
lijsten.
Je kunt ook contact opnemen met Tamara via de volgende gegevens:
Telefoon: +31 629285676 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur).
of via het contactformulier op onze contactpagina.
 
TOT SLOT:
 
Tenslotte willen wij je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website maakt geen onderdeel van Facebook of Facebook Inc. Deze website is op geen enkele manier gelinkt aan Facebook. Facebook is een handelsnaam van Facebook, Inc.